Инструменти за металообработка и металургия
© 2015  Teko Tek BG LTD.   Cutting Tools, Industrial Products, Tungsten Powders (tekotek-bg.com)    All Rights Reserved. 
Награди и сертификати
Награди Декември 2014:  TaeguTec е удостоен с Бронзов приз на АЕО състезанието за най-добри практики на Korea Customs Service Март 2013: Награда за най-честен данъкоплатец от Министерството за планиране и финансиране  на 47-ия Ден на данъкоплатците Януари 2013: Двугодишно изпълнение като Отлично предприятие в създаването на работни места, отличено от Министерството на заетостта и труда на Корея Декември 2012: TaeguTec е награден с приз "$300 million Export Tower" от Правителството на Корея Ноември 2011: Медал на честта Silver Tower Industry, присъден на президента на ІМС г-н Якоб Харпаз от правителството на Корея Декември 2008: TaeguTec е награден с приз "$200 million Export Tower" от Правителството на Корея Декември 2005: TaeguTec е награден с приз "$100 million Export Tower", присъден от Правителството на Корея  
Награди Награди Сертификати Сертификати “Теко Тек БГ” ЕООД
EN