Инструменти за металообработка и металургия
© 2015  Teko Tek BG LTD.   Cutting Tools, Industrial Products, Tungsten Powders (tekotek-bg.com)    All Rights Reserved. 
Политика за качество
Качество и TaeguTec са синоними На 11. декември, 2007 година TaeguTec постигна стандарт AS 9100 за система за управление на качеството, стандарт за производство и обслужване на космически компоненти от DNV (DET NORSKE VERITAS). AS 9100 обхваща изискванията на ISO 9001, както и стандарта за космическата индустрия.  Системата за управление на качеството изисква висока степен на стабилност и надеждност в космическата индустрия и TaeguTec отговаря на изискванията на стандарта с високото качество на усъвършенстваната технология за производствените методи. Политика на качество на TaeguTec Чрез непрекъснати дейности за осигуряване и повишаване на качеството за клиентите, TaeguTec произвежда най- добрите продукти за удовлетвореност на клиентите. Цели за постигане на качество Осигуряване качество с нулево ниво на дефекти и разработване на нови високи технологии. Стремеж към пълна удовлетвореност на клиента чрез предлагане на Пълен пакет на обслужване Доверие на клиентите, създадено чрез бързи коригиращи/превантивни действия по всички жалби.
“Теко Тек БГ” ЕООД
EN