Инструменти за металообработка и металургия
© 2015  Teko Tek BG LTD.   Cutting Tools, Industrial Products, Tungsten Powders (tekotek-bg.com)    All Rights Reserved. 
Екология
Политика за безопасност, здраве и опазване на околната среда TaeguTec е международна компания, която произвежда режещи инструменти, волфрамов прах и промишлени продукти, доставяни в автомобилостроенето, космонавтиката и много други индустрии. TaeguTec се ангажира с предотвратяване на замърсяването на околната среда и постигане на работното място в безопасно и удобно масто за служителите. TaeguTec счита политиката за безопасност, здраве и опазване на околната среда като висок приоритет на всички етапи от неговата дейност, включително конструирането на продукти и производствените процеси. TaeguTec създава съответствие с всички приложими национални и международни екологични разпоредби и споразумения, както и тези за безопасност и здраве.  TaeguTec осигурява обучение на всички служители, за да създаде разбиране и осъзнаване на политиката за безопасност, здраве и опазване на околната среда. TaeguTec е установил целите за безопасност, здраве и опазване на околната среда и изпълнява непрекъснати усъвършенствани дейности за постигане и поддържане на горните принципи.
“Теко Тек БГ” ЕООД
EN